ssclogotypessclogo

(Click colored entries for details)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Dec 26 Dec 27 Dec 28 Dec 29 Dec 30 Dec 31 Jan 1
            New Year's Day
 
 
 
Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan 5 Jan 6 Jan 7 Jan 8
 
 
 
 
Jan 9 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15
 
 
 
 
Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21 Jan 22
  Martin Luther King Day          
 
 
 
Jan 23 Jan 24 Jan 25 Jan 26 Jan 27 Jan 28 Jan 29
 
 
 
 
Jan 30 Jan 31 Feb 1 Feb 2 Feb 3 Feb 4 Feb 5
 
 
 
 
Jan 30 Jan 31 Feb 1 Feb 2 Feb 3 Feb 4 Feb 5
 
 
 
 
Feb 6 Feb 7 Feb 8 Feb 9 Feb 10 Feb 11 Feb 12
            9:00am Barkley, Tim
            9:00am Birkofer, Joe
            9:00am Garcia-Manero, Guillermo
            9:00am Geiger, Ty
            9:00am Lane, Philip
            9:00am Sanders, Vic
            9:00am Scott, Gene
            9:00am Smith, Paula
            9:00am Wade-Gledhill, Zar
            9:00am Zeng, Yongchao
Feb 13 Feb 14 Feb 15 Feb 16 Feb 17 Feb 18 Feb 19
  Valentine's Day          
 
 
 
Feb 20 Feb 21 Feb 22 Feb 23 Feb 24 Feb 25 Feb 26
  President's Day         10:00am Mid Winter Catamaran Racing
            10:00am Garcia-Manero, Guillermo
 
 
Feb 27 Feb 28 Mar 1 Mar 2 Mar 3 Mar 4 Mar 5
10:00am Mid Winter Catamaran Racing     Texas Independence Day      
10:00am Garcia-Manero, Guillermo            
 
 
Feb 27 Feb 28 Mar 1 Mar 2 Mar 3 Mar 4 Mar 5
10:00am Mid Winter Catamaran Racing     Texas Independence Day      
10:00am Garcia-Manero, Guillermo            
 
 
Mar 6 Mar 7 Mar 8 Mar 9 Mar 10 Mar 11 Mar 12
            9:00am Barkley, Tim
            9:00am Bates, Alan
            9:00am Bell, Rene
            9:00am Birkofer, Joe
            9:00am Blandford, Neil
            9:00am Brown, Zachary
            9:00am Caradec, Paul
            9:00am Caylor, Debbie
            9:00am Christman, Raleigh
            9:00am Cole, Grayson
            9:00am Dalgleish, Daniel
            9:00am Dubois, Sebastien
            9:00am Eldred, Mark
            9:00am Evans, Mike
            9:00am Garcia-Manero, Guillermo
            9:00am Geiger, Ty
            9:00am Grasso, Tom
            9:00am Hansen, Peter
            9:00am Holley, Chris
            9:00am Kim, Andrew
            9:00am Koss, Brian
            9:00am Lane, Philip
            9:00am Marcenaro, Fernando
            9:00am Martinez, Nicolas
            9:00am May, Chris
            9:00am Miller, Ryan
            9:00am Morgan, David
            9:00am Mullins, Adam
            9:00am O'Rourke, Sean
            9:00am Panozzo, Joey
            9:00am Powers, Herbert
            9:00am Reinhart, Susan
            9:00am Ryden, David
            9:00am Sanders, Vic
            9:00am Scott, Gene
            9:00am Smith, Paula
            9:00am Soika, Kelli
            9:00am Stegner, Jeff
            9:00am Swanton, Philip
            9:00am Urbina, Rebekka
            9:00am Villamil, John
            9:00am Wade-Gledhill, Zar
            9:00am Williamson, Ken
            9:00am Zeng, Yongchao
Mar 13 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar 19
            10:00am Team Racing
 
 
 
Mar 20 Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 24 Mar 25 Mar 26
            11:00am Spring Race Series Race Day #1
            8:00am Allison, Jonathan
            8:00am Anderson, Kevin
            8:00am Asher, Bruce
            8:00am Attia, Samuel
            8:00am Bain, Brad
            8:00am Bangs, Adam
            8:00am Barkley, Tim
            8:00am Bell, Josh
            8:00am Billingsley, Katherine
            8:00am Birkofer, Joe
            8:00am Boccalandro, Andres
            8:00am Bonvillian, Sara
            8:00am Bowman, Jonathan
            8:00am Broadbridge, Kevin
            8:00am Brocchini, Mozart
            8:00am Cagle, Doug
            8:00am Callen, Wade
            8:00am Chander, Raman
            8:00am Clark, Kevin
            8:00am Clayton, Mark
            8:00am Collier, Walter
            8:00am Cooper, Grant
            8:00am Culligan, Joseph
            8:00am Davidson, Jeffrey
            8:00am Deely, Ed
            8:00am Egner, Paul
            8:00am Einhorn, Jesse
            8:00am Ellison, Amy
            8:00am Frakes, Roger
            8:00am Galli, Anna
            8:00am Garcia, Andres
            8:00am Garcia-Manero, Guillermo
            8:00am Gauthier, Polly
            8:00am Geiger, Ty
            8:00am Gell, Charlie
            8:00am Gilbert, Charlene
            8:00am Giron, Pilar
            8:00am Glencross, Cyndi
            8:00am Gordon, Dianne
            8:00am Grondin, Jean-Francois
            8:00am Grotta, Jim
            8:00am Handley, John
            8:00am Hanna, Ehab
            8:00am Hastings, Frank
            8:00am Hofacker, Ron
            8:00am Hornung, Manfred
            8:00am Kaplan, Heidi
            8:00am Kingman, Douglas
            8:00am Knichel, Joshua
            8:00am Korenek, James
            8:00am Kuhlman, Chris
            8:00am Lane, Philip
            8:00am Lee, Ralls
            8:00am Leonard, Todd
            8:00am Lock, Larry
            8:00am Luzi, Roberto Aguirre
            8:00am Mains, David
            8:00am Marotti, Elena
            8:00am Martin, Gaston
            8:00am Meaux, Ben
            8:00am Merritt, Michael
            8:00am Morriss, Jud
            8:00am Nereng, Todd
            8:00am Nettles, Robert
            8:00am O'Connor, Peter
            8:00am O'Malley, Griffin
            8:00am Owens, Mary Ellen
            8:00am Patron, Rafael
            8:00am Payne, Jason
            8:00am Pearson, Mark
            8:00am Phelan, Andrew
            8:00am Phillips, Elizabeth
            8:00am Piercy, Brian
            8:00am Quigley, Derek
            8:00am Reed, Scott
            8:00am Reynolds, Charles
            8:00am Rhea, Lisa
            8:00am Robicheaux, Beau
            8:00am Rodriguez, Florence
            8:00am Ross, Ann
            8:00am Ryder, Tom
            8:00am Sagias, Dimitrios
            8:00am Sanders, Vic
            8:00am Schwalbach, Rick
            8:00am Scott, Gene
            8:00am Shore, Douglas
            8:00am Simonds, Chuck
            8:00am Smith, Steve
            8:00am Sturge, Alison
            8:00am Sutter, Brad
            8:00am Tupinamba, Alexandre
            8:00am Tyler, Robert
            8:00am Vande Hei, Julie
            8:00am Verly, Thomas
            8:00am Vollmar, Adam
            8:00am Voorhees, Samuel
            8:00am Wade-Gledhill, Zar
            8:00am Wahl, Hauk
            8:00am Widner, David
            8:00am Williams, Ed
            8:00am Wray, Julie
            8:00am Wright, Erica
Mar 27 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 31 Apr 1 Apr 2
            Ramadan begins
 
 
 
Mar 27 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 31 Apr 1 Apr 2
            Ramadan begins
 
 
 
Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr 6 Apr 7 Apr 8 Apr 9
            9:00am Barkley, Tim
            9:00am Birkofer, Joe
            9:00am Garcia-Manero, Guillermo
            9:00am Geiger, Ty
            9:00am Lane, Philip
            9:00am Sanders, Vic
            9:00am Scott, Gene
            9:00am Smith, Paula
            9:00am Wade-Gledhill, Zar
            9:00am Zeng, Yongchao
Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 15 Apr 16
          Good Friday 11:00am Spring Race Series Race Day #2
            11:00am Bates, Alan
            11:00am Bell, Rene
            11:00am Blandford, Neil
            11:00am Brown, Zachary
            11:00am Caradec, Paul
            11:00am Caylor, Debbie
            11:00am Christman, Raleigh
            11:00am Cole, Grayson
            11:00am Dalgleish, Daniel
            11:00am Dubois, Sebastien
            11:00am Eldred, Mark
            11:00am Evans, Mike
            11:00am Grasso, Tom
            11:00am Hansen, Peter
            11:00am Holley, Chris
            11:00am Kim, Andrew
            11:00am Koss, Brian
            11:00am Martinez, Nicolas
            11:00am May, Chris
            11:00am Miller, Ryan
            11:00am Morgan, David
            11:00am Mullins, Adam
            11:00am O'Rourke, Sean
            11:00am Panozzo, Joey
            11:00am Powers, Herbert
            11:00am Reinhart, Susan
            11:00am Ryden, David
            11:00am Soika, Kelli
            11:00am Stegner, Jeff
            11:00am Swanton, Philip
            11:00am Urbina, Rebekka
            11:00am Villamil, John
            11:00am Williamson, Ken
Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 21 Apr 22 Apr 23
Easter Sunday Tax Day          
 
 
 
Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 28 Apr 29 Apr 30
 
 
 
 
May 1 May 2 May 3 May 4 May 5 May 6 May 7
  Ramadan ends     Cinco de Mayo    
 
 
 
May 8 May 9 May 10 May 11 May 12 May 13 May 14
Mother's Day           9:00am Barkley, Tim
            9:00am Birkofer, Joe
            9:00am Garcia-Manero, Guillermo
            9:00am Geiger, Ty
            9:00am Lane, Philip
            9:00am Sanders, Vic
            9:00am Scott, Gene
            9:00am Smith, Paula
            9:00am Wade-Gledhill, Zar
            9:00am Zeng, Yongchao
May 15 May 16 May 17 May 18 May 19 May 20 May 21
            11:00am Spring Race Series Race Day #3
 
 
 
May 22 May 23 May 24 May 25 May 26 May 27 May 28
 
 
 
 
May 29 May 30 May 31 Jun 1 Jun 2 Jun 3 Jun 4
  Memorial Day         2:00pm Summer Race Series Race Day #1
 
 
 
May 29 May 30 May 31 Jun 1 Jun 2 Jun 3 Jun 4
  Memorial Day         2:00pm Summer Race Series Race Day #1
 
 
 
Jun 5 Jun 6 Jun 7 Jun 8 Jun 9 Jun 10 Jun 11
            9:00am Barkley, Tim
            9:00am Birkofer, Joe
            9:00am Garcia-Manero, Guillermo
            9:00am Geiger, Ty
            9:00am Lane, Philip
            9:00am Sanders, Vic
            9:00am Scott, Gene
            9:00am Smith, Paula
            9:00am Wade-Gledhill, Zar
            9:00am Zeng, Yongchao
Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 16 Jun 17 Jun 18
            9:00am Summer Solstice Regatta
            9:00am Bates, Alan
            9:00am Bell, Rene
            9:00am Blandford, Neil
            9:00am Brown, Zachary
            9:00am Caradec, Paul
            9:00am Caylor, Debbie
            9:00am Christman, Raleigh
            9:00am Cole, Grayson
            9:00am Dalgleish, Daniel
            9:00am Dubois, Sebastien
            9:00am Eldred, Mark
            9:00am Evans, Mike
            9:00am Grasso, Tom
            9:00am Hansen, Peter
            9:00am Holley, Chris
            9:00am Kim, Andrew
            9:00am Koss, Brian
            9:00am Marcenaro, Fernando
            9:00am Martinez, Nicolas
            9:00am May, Chris
            9:00am Miller, Ryan
            9:00am Morgan, David
            9:00am Mullins, Adam
            9:00am O'Rourke, Sean
            9:00am Panozzo, Joey
            9:00am Powers, Herbert
            9:00am Reinhart, Susan
            9:00am Ryden, David
            9:00am Soika, Kelli
            9:00am Stegner, Jeff
            9:00am Swanton, Philip
            9:00am Tortora, Chrisann
            9:00am Urbina, Rebekka
            9:00am Villamil, John
            9:00am Williamson, Ken
Jun 19 Jun 20 Jun 21 Jun 22 Jun 23 Jun 24 Jun 25
Father's Day            
9:00am Summer Solstice Regatta            
9:00am Bates, Alan            
9:00am Bell, Rene            
9:00am Blandford, Neil            
9:00am Brown, Zachary            
9:00am Caradec, Paul            
9:00am Caylor, Debbie            
9:00am Christman, Raleigh            
9:00am Cole, Grayson            
9:00am Dalgleish, Daniel            
9:00am Dubois, Sebastien            
9:00am Eldred, Mark            
9:00am Evans, Mike            
9:00am Grasso, Tom            
9:00am Hansen, Peter            
9:00am Holley, Chris            
9:00am Kim, Andrew            
9:00am Koss, Brian            
9:00am Marcenaro, Fernando            
9:00am Martinez, Nicolas            
9:00am May, Chris            
9:00am Miller, Ryan            
9:00am Morgan, David            
9:00am Mullins, Adam            
9:00am O'Rourke, Sean            
9:00am Panozzo, Joey            
9:00am Powers, Herbert            
9:00am Reinhart, Susan            
9:00am Ryden, David            
9:00am Soika, Kelli            
9:00am Stegner, Jeff            
9:00am Swanton, Philip            
9:00am Tortora, Chrisann            
9:00am Urbina, Rebekka            
9:00am Villamil, John            
9:00am Williamson, Ken            
Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 30 Jul 1 Jul 2
 
 
 
 
Jun 26 Jun 27 Jun 28 Jun 29 Jun 30 Jul 1 Jul 2
 
 
 
 
Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul 8 Jul 9
  Independence Day         9:00am Barkley, Tim
            9:00am Birkofer, Joe
            9:00am Garcia-Manero, Guillermo
            9:00am Geiger, Ty
            9:00am Lane, Philip
            9:00am Sanders, Vic
            9:00am Scott, Gene
            9:00am Smith, Paula
            9:00am Wade-Gledhill, Zar
            9:00am Zeng, Yongchao
Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 15 Jul 16
 
 
 
 
Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 21 Jul 22 Jul 23
            2:00pm Summer Race Series Race Day #2
 
 
 
Jul 24 Jul 25 Jul 26 Jul 27 Jul 28 Jul 29 Jul 30
 
 
 
 
Jul 31 Aug 1 Aug 2 Aug 3 Aug 4 Aug 5 Aug 6
            2:00pm Summer Race Series Race Day #3
 
 
 
Jul 31 Aug 1 Aug 2 Aug 3 Aug 4 Aug 5 Aug 6
            2:00pm Summer Race Series Race Day #3
 
 
 
Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 10 Aug 11 Aug 12 Aug 13
            9:00am Barkley, Tim
            9:00am Birkofer, Joe
            9:00am Garcia-Manero, Guillermo
            9:00am Geiger, Ty
            9:00am Lane, Philip
            9:00am Sanders, Vic
            9:00am Scott, Gene
            9:00am Smith, Paula
            9:00am Wade-Gledhill, Zar
            9:00am Zeng, Yongchao
Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20
 
 
 
 
Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 25 Aug 26 Aug 27
            11:00am Fall Race Series Race Day #1
 
 
 
Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Sep 1 Sep 2 Sep 3
            10:00am Long Distance Race
 
 
 
Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Sep 1 Sep 2 Sep 3
            10:00am Long Distance Race
 
 
 
Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 8 Sep 9 Sep 10
  Labor Day         9:00am Barkley, Tim
            9:00am Birkofer, Joe
            9:00am Garcia-Manero, Guillermo
            9:00am Geiger, Ty
            9:00am Lane, Philip
            9:00am Sanders, Vic
            9:00am Scott, Gene
            9:00am Smith, Paula
            9:00am Wade-Gledhill, Zar
            9:00am Zeng, Yongchao
Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17
 
 
 
 
Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep 23 Sep 24
            11:00am Fall Race Series Race Day #2
 
 
 
Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 30 Oct 1
 
 
 
 
Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 30 Oct 1
 
 
 
 
Oct 2 Oct 3 Oct 4 Oct 5 Oct 6 Oct 7 Oct 8
      Yom Kippur     9:00am Galveston Bay Fall Dinghy Festival
            9:00am Barkley, Tim
            9:00am Birkofer, Joe
            9:00am Garcia-Manero, Guillermo
            9:00am Geiger, Ty
            9:00am Lane, Philip
            9:00am Sanders, Vic
            9:00am Scott, Gene
            9:00am Smith, Paula
            9:00am Wade-Gledhill, Zar
            9:00am Zeng, Yongchao
Oct 9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15
 
 
 
 
Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 Oct 22
            11:00am Fall Race Series Race Day #3
 
 
 
Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 27 Oct 28 Oct 29
 
 
 
 
Oct 30 Oct 31 Nov 1 Nov 2 Nov 3 Nov 4 Nov 5
  Halloween         10:00am Club Championship
 
 
 
Oct 30 Oct 31 Nov 1 Nov 2 Nov 3 Nov 4 Nov 5
  Halloween         10:00am Club Championship
 
 
 
Nov 6 Nov 7 Nov 8 Nov 9 Nov 10 Nov 11 Nov 12
    Election Day     Veteran's Day 9:00am Barkley, Tim
            9:00am Birkofer, Joe
            9:00am Garcia-Manero, Guillermo
            9:00am Geiger, Ty
            9:00am Lane, Philip
            9:00am Sanders, Vic
            9:00am Scott, Gene
            9:00am Smith, Paula
            9:00am Wade-Gledhill, Zar
            9:00am Zeng, Yongchao
Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19
 
 
 
 
Nov 20 Nov 21 Nov 22 Nov 23 Nov 24 Nov 25 Nov 26
        Thanksgiving    
 
 
 
Nov 27 Nov 28 Nov 29 Nov 30 Dec 1 Dec 2 Dec 3
 
 
 
 
Nov 27 Nov 28 Nov 29 Nov 30 Dec 1 Dec 2 Dec 3
 
 
 
 
Dec 4 Dec 5 Dec 6 Dec 7 Dec 8 Dec 9 Dec 10
            9:00am Barkley, Tim
            9:00am Birkofer, Joe
            9:00am Garcia-Manero, Guillermo
            9:00am Geiger, Ty
            9:00am Lane, Philip
            9:00am Sanders, Vic
            9:00am Scott, Gene
            9:00am Smith, Paula
            9:00am Wade-Gledhill, Zar
            9:00am Zeng, Yongchao
Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 Dec 15 Dec 16 Dec 17
 
 
 
 
Dec 18 Dec 19 Dec 20 Dec 21 Dec 22 Dec 23 Dec 24
Chanukah begins            
 
 
 
Dec 25 Dec 26 Dec 27 Dec 28 Dec 29 Dec 30 Dec 31
Christmas Chanukah ends         New Years Eve
 
 
 
 
1/1/2022
New Year's Day
1/17/2022
Martin Luther King Day
2/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Barkley
Tim
2/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Birkofer
Joe
2/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Garcia-Manero
Guillermo
2/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Geiger
Ty
2/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Lane
Philip
2/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Sanders
Vic
2/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Scott
Gene
2/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Smith
Paula
2/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Wade-Gledhill
Zar
2/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Zeng
Yongchao
2/14/2022
Valentine's Day
2/21/2022
President's Day
2/26/2022
10:00 am
6:00 pm
Mid Winter Catamaran Racing
Mid Winter Catamaram Racing
2/26/2022
10:00 am
5:00 pm
Mid Winter Catamaran Racing
 
Race
Garcia-Manero
Guillermo
2/27/2022
10:00 am
5:00 pm
Mid Winter Catamaran Racing
Mid Winter Catamaran Racing
3/2/2022
Texas Independence Day
2/27/2022
10:00 am
5:00 pm
Mid Winter Catamaran Racing
 
Race
Garcia-Manero
Guillermo
2/27/2022
10:00 am
5:00 pm
Mid Winter Catamaran Racing
Mid Winter Catamaran Racing
3/2/2022
Texas Independence Day
2/27/2022
10:00 am
5:00 pm
Mid Winter Catamaran Racing
 
Race
Garcia-Manero
Guillermo
3/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Barkley
Tim
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Bates
Alan
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Bell
Rene
3/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Birkofer
Joe
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Blandford
Neil
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Brown
Zachary
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Caradec
Paul
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Caylor
Debbie
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Christman
Raleigh
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Cole
Grayson
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Dalgleish
Daniel
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Dubois
Sebastien
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Eldred
Mark
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Evans
Mike
3/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Garcia-Manero
Guillermo
3/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Geiger
Ty
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Grasso
Tom
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Hansen
Peter
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Holley
Chris
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Kim
Andrew
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Koss
Brian
3/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Lane
Philip
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Marcenaro
Fernando
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Martinez
Nicolas
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
May
Chris
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Miller
Ryan
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Morgan
David
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Mullins
Adam
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
O'Rourke
Sean
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Panozzo
Joey
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Powers
Herbert
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Reinhart
Susan
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Ryden
David
3/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Sanders
Vic
3/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Scott
Gene
3/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Smith
Paula
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Soika
Kelli
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Stegner
Jeff
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Swanton
Philip
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Urbina
Rebekka
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Villamil
John
3/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Wade-Gledhill
Zar
3/12/2022
9:00 am
2:00 pm
Spring Race Party - Race Governor will send Details
 
Race
Williamson
Ken
3/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Zeng
Yongchao
3/19/2022
10:00 am
5:00 pm
Team Racing
Team Racing - Check the Race communications for more information
3/26/2022
11:00 am
5:00 pm
Spring Race Series Race Day #1
Spring Race Series Race Day #1 - Check Racing Team Communications for competitors meeting and racing start time.
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Allison
Jonathan
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Anderson
Kevin
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Asher
Bruce
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Attia
Samuel
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Bain
Brad
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Bangs
Adam
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Barkley
Tim
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Bell
Josh
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Billingsley
Katherine
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Birkofer
Joe
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Boccalandro
Andres
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Bonvillian
Sara
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Bowman
Jonathan
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Broadbridge
Kevin
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Brocchini
Mozart
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Cagle
Doug
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Callen
Wade
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Chander
Raman
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Clark
Kevin
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Clayton
Mark
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Collier
Walter
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Cooper
Grant
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Culligan
Joseph
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Davidson
Jeffrey
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Deely
Ed
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Egner
Paul
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Einhorn
Jesse
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Ellison
Amy
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Frakes
Roger
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Galli
Anna
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Garcia
Andres
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Garcia-Manero
Guillermo
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Gauthier
Polly
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Geiger
Ty
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Gell
Charlie
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Gilbert
Charlene
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Giron
Pilar
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Glencross
Cyndi
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Gordon
Dianne
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Grondin
Jean-Francois
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Grotta
Jim
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Handley
John
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Hanna
Ehab
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Hastings
Frank
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Hofacker
Ron
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Hornung
Manfred
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Kaplan
Heidi
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Kingman
Douglas
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Knichel
Joshua
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Korenek
James
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Kuhlman
Chris
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Lane
Philip
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Lee
Ralls
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Leonard
Todd
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Lock
Larry
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Luzi
Roberto Aguirre
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Mains
David
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Marotti
Elena
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Martin
Gaston
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Meaux
Ben
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Merritt
Michael
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Morriss
Jud
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Nereng
Todd
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Nettles
Robert
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
O'Connor
Peter
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
O'Malley
Griffin
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Owens
Mary Ellen
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Patron
Rafael
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Payne
Jason
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Pearson
Mark
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Phelan
Andrew
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Phillips
Elizabeth
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Piercy
Brian
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Quigley
Derek
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Reed
Scott
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Reynolds
Charles
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Rhea
Lisa
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Robicheaux
Beau
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Rodriguez
Florence
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Ross
Ann
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Ryder
Tom
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Sagias
Dimitrios
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Sanders
Vic
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Schwalbach
Rick
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Scott
Gene
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Shore
Douglas
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Simonds
Chuck
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Smith
Steve
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Sturge
Alison
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Sutter
Brad
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Tupinamba
Alexandre
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Tyler
Robert
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Vande Hei
Julie
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Verly
Thomas
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Vollmar
Adam
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Voorhees
Samuel
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Wade-Gledhill
Zar
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Wahl
Hauk
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Widner
David
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Williams
Ed
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Wray
Julie
3/26/2022
8:00 am
2:00 pm
Spring Work Party - to be confirmed
 
Spring Work Party
Wright
Erica
4/2/2022
Ramadan begins
4/2/2022
Ramadan begins
4/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Barkley
Tim
4/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Birkofer
Joe
4/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Garcia-Manero
Guillermo
4/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Geiger
Ty
4/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Lane
Philip
4/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Sanders
Vic
4/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Scott
Gene
4/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Smith
Paula
4/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Wade-Gledhill
Zar
4/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Zeng
Yongchao
4/15/2022
Good Friday
4/16/2022
11:00 am
5:00 pm
Spring Race Series Race Day #2
Spring Race Series Race Day #2 - Check Racing Team Communications for competitors meeting and racing start time.
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Bates
Alan
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Bell
Rene
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Blandford
Neil
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Brown
Zachary
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Caradec
Paul
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Caylor
Debbie
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Christman
Raleigh
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Cole
Grayson
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Dalgleish
Daniel
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Dubois
Sebastien
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Eldred
Mark
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Evans
Mike
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Grasso
Tom
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Hansen
Peter
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Holley
Chris
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Kim
Andrew
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Koss
Brian
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Martinez
Nicolas
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
May
Chris
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Miller
Ryan
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Morgan
David
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Mullins
Adam
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
O'Rourke
Sean
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Panozzo
Joey
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Powers
Herbert
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Reinhart
Susan
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Ryden
David
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Soika
Kelli
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Stegner
Jeff
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Swanton
Philip
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Urbina
Rebekka
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Villamil
John
4/16/2022
11:00 am
4:00 pm
Spring Series race # 2 - Check with Guillermo if you can assist on this race
 
Race
Williamson
Ken
4/17/2022
Easter Sunday
4/18/2022
Tax Day
5/2/2022
Ramadan ends
5/5/2022
Cinco de Mayo
5/8/2022
Mother's Day
5/14/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Barkley
Tim
5/14/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Birkofer
Joe
5/14/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Garcia-Manero
Guillermo
5/14/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Geiger
Ty
5/14/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Lane
Philip
5/14/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Sanders
Vic
5/14/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Scott
Gene
5/14/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Smith
Paula
5/14/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Wade-Gledhill
Zar
5/14/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Zeng
Yongchao
5/21/2022
11:00 am
5:00 pm
Spring Race Series Race Day #3
Spring Race Series Race Day #3 - Check Racing Team Communications for competitors meeting and racing start time.
5/30/2022
Memorial Day
6/4/2022
2:00 pm
7:00 pm
Summer Race Series Race Day #1
Summer Race Series Race Day #1 - Check Racing Team Communications for competitors meeting and racing start time.
5/30/2022
Memorial Day
6/4/2022
2:00 pm
7:00 pm
Summer Race Series Race Day #1
Summer Race Series Race Day #1 - Check Racing Team Communications for competitors meeting and racing start time.
6/11/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Barkley
Tim
6/11/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Birkofer
Joe
6/11/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Garcia-Manero
Guillermo
6/11/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Geiger
Ty
6/11/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Lane
Philip
6/11/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Sanders
Vic
6/11/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Scott
Gene
6/11/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Smith
Paula
6/11/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Wade-Gledhill
Zar
6/11/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Zeng
Yongchao
6/18/2022
9:00 am
8:00 pm
Summer Solstice Regatta
Summer Solstice Regatta - Please check NOR for information
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Bates
Alan
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Bell
Rene
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Blandford
Neil
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Brown
Zachary
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Caradec
Paul
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Caylor
Debbie
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Christman
Raleigh
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Cole
Grayson
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Dalgleish
Daniel
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Dubois
Sebastien
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Eldred
Mark
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Evans
Mike
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Grasso
Tom
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Hansen
Peter
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Holley
Chris
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Kim
Andrew
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Koss
Brian
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Marcenaro
Fernando
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Martinez
Nicolas
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
May
Chris
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Miller
Ryan
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Morgan
David
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Mullins
Adam
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
O'Rourke
Sean
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Panozzo
Joey
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Powers
Herbert
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Reinhart
Susan
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Ryden
David
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Soika
Kelli
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Stegner
Jeff
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Swanton
Philip
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Tortora
Chrisann
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Urbina
Rebekka
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Villamil
John
6/18/2022
9:00 am
6:00 pm
SummerSolstice Regatta - please check with Racing Comittee for work assignment
 
Race
Williamson
Ken
6/19/2022
Father's Day
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta
Summer Solstice Regatta - Please check NOR for information
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Bates
Alan
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Bell
Rene
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Blandford
Neil
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Brown
Zachary
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Caradec
Paul
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Caylor
Debbie
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Christman
Raleigh
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Cole
Grayson
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Dalgleish
Daniel
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Dubois
Sebastien
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Eldred
Mark
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Evans
Mike
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Grasso
Tom
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Hansen
Peter
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Holley
Chris
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Kim
Andrew
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Koss
Brian
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Marcenaro
Fernando
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Martinez
Nicolas
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
May
Chris
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Miller
Ryan
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Morgan
David
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Mullins
Adam
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
O'Rourke
Sean
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Panozzo
Joey
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Powers
Herbert
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Reinhart
Susan
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Ryden
David
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Soika
Kelli
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Stegner
Jeff
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Swanton
Philip
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Tortora
Chrisann
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Urbina
Rebekka
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Villamil
John
6/19/2022
9:00 am
6:00 pm
Summer Solstice Regatta - Please check with Racing Committee for work assignments
 
Race
Williamson
Ken
7/4/2022
Independence Day
7/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Barkley
Tim
7/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Birkofer
Joe
7/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Garcia-Manero
Guillermo
7/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Geiger
Ty
7/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Lane
Philip
7/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Sanders
Vic
7/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Scott
Gene
7/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Smith
Paula
7/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Wade-Gledhill
Zar
7/9/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Zeng
Yongchao
7/23/2022
2:00 pm
7:00 pm
Summer Race Series Race Day #2
Summer Race Series Race Day #2 - Check Racing Team Communications for competitors meeting and racing start time.
8/6/2022
2:00 pm
7:00 pm
Summer Race Series Race Day #3
Summer Race Series Race Day #1 - Check Racing Team Communications for competitors meeting and racing start time.
8/6/2022
2:00 pm
7:00 pm
Summer Race Series Race Day #3
Summer Race Series Race Day #1 - Check Racing Team Communications for competitors meeting and racing start time.
8/13/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Barkley
Tim
8/13/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Birkofer
Joe
8/13/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Garcia-Manero
Guillermo
8/13/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Geiger
Ty
8/13/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Lane
Philip
8/13/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Sanders
Vic
8/13/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Scott
Gene
8/13/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Smith
Paula
8/13/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Wade-Gledhill
Zar
8/13/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Zeng
Yongchao
8/27/2022
11:00 am
5:00 pm
Fall Race Series Race Day #1
Fall Race Series Race Day #1 - Check Racing Team Communications for competitors meeting and racing start time.
9/3/2022
10:00 am
5:00 pm
Long Distance Race
Long Distance Race - Instructions, course and start times to be provided by Race Committee
9/3/2022
10:00 am
5:00 pm
Long Distance Race
Long Distance Race - Instructions, course and start times to be provided by Race Committee
9/5/2022
Labor Day
9/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Barkley
Tim
9/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Birkofer
Joe
9/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Garcia-Manero
Guillermo
9/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Geiger
Ty
9/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Lane
Philip
9/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Sanders
Vic
9/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Scott
Gene
9/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Smith
Paula
9/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Wade-Gledhill
Zar
9/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Zeng
Yongchao
9/24/2022
11:00 am
5:00 pm
Fall Race Series Race Day #2
Fall Race Series Race Day #2 - Check Racing Team Communications for competitors meeting and racing start time.
10/5/2022
Yom Kippur
10/8/2022
9:00 am
6:00 pm
Galveston Bay Fall Dinghy Festival
Galveston Bay Fall Dinghy Festival - Please check NOR
10/8/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Barkley
Tim
10/8/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Birkofer
Joe
10/8/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Garcia-Manero
Guillermo
10/8/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Geiger
Ty
10/8/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Lane
Philip
10/8/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Sanders
Vic
10/8/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Scott
Gene
10/8/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Smith
Paula
10/8/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Wade-Gledhill
Zar
10/8/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Zeng
Yongchao
10/22/2022
11:00 am
5:00 pm
Fall Race Series Race Day #3
Fall Race Series Race Day #3 - Check Racing Team Communications for competitors meeting and racing start time.
10/31/2022
Halloween
11/5/2022
10:00 am
5:00 pm
Club Championship
Club Championship
10/31/2022
Halloween
11/5/2022
10:00 am
5:00 pm
Club Championship
Club Championship
11/8/2022
Election Day
11/11/2022
Veteran's Day
11/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Barkley
Tim
11/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Birkofer
Joe
11/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Garcia-Manero
Guillermo
11/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Geiger
Ty
11/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Lane
Philip
11/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Sanders
Vic
11/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Scott
Gene
11/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Smith
Paula
11/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Wade-Gledhill
Zar
11/12/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Zeng
Yongchao
11/24/2022
Thanksgiving
12/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Barkley
Tim
12/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Birkofer
Joe
12/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Garcia-Manero
Guillermo
12/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Geiger
Ty
12/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Lane
Philip
12/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Sanders
Vic
12/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Scott
Gene
12/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Smith
Paula
12/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Wade-Gledhill
Zar
12/10/2022
9:00 am
12:00 pm
BOG Meeting
 
Board of Governors
Zeng
Yongchao
12/18/2022
Chanukah begins
12/25/2022
Christmas
12/26/2022
Chanukah ends
12/31/2022
New Years Eve
Seabrook
Sailing Club
      Holiday
Date:
Title:
Seabrook
Sailing Club
      SSC Event
Seabrook
Sailing Club
      SSC Event
Seabrook
Sailing Club
  Work Assignment
Date:
Begin Time:
End Time:
Title:
Committee:
Member Name:
Seabrook
Sailing Club
      Fatal Error